top
Disclaimer
 
Deze website is eigendom van Global Food and spices, gevestigd te Arnhem, Nederland, onder andere werkzaam onder de handelsnaam Depeperwinkel.

De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Bij de samenstelling is mede gebruik gemaakt van bronnen van derden, die in de bronvermeldingen op de pagina's zijn vermeld. Voor zo ver de informatie op deze website afkomstig is van (andere) bronnen, worden deze geacht betrouwbaar te zijn. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter niet instaan.
 

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor personen die in Nederland wonen.
 

Werking van de site

Depeperwinkel kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.
 

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites, onder meer via de bronvermeldingen. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites, op de inhoud waarvan wij geen invloed op kunnen uitoefenen.
 

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Global food and spices. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 Internationaal licentie, conform het logo dat op ieder onder deze licentie begrepen artikel is weergegeven. U dient daarbij te allen tijde de volledige bronvermelding op te nemen "href="https://www.ourfood.nl" title="depeperwinkel" Het is niet toegestaan om tekst integraal of passages daaruit voor commerciĆ«le doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

U gelieve ons daartoe te schrijven via de contactmail op de website https:/www.foodandspices.nl.
 

Foto's

De website bevat foto's van eigen makelij maar ook foto's en illustraties die door derden zijn gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van materiaal dat vrij van copyright is, of waarvoor de rechthebbende toestemming heeft gegeven deze ook voor commerciële doeleinden beschikbaar te stellen. Mocht u bezwaar te hebben tegen het gebruik van materiaal op de website waarop u meent auteursrecht te hebben, gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen. We zullen de bedoelde afbeelding(en) onmiddellijk verwijderen.


Depeperwinkel
Walstraat 87-2 6811BE Arnhem