top
Algemene voorwaarden -disclaimer
 
Hieronder vindt u de in de Nederlandse taal gestelde algemene voorwaarden voor het gebruik van www.ourfood.nl. Gelieve deze aandachtig te lezen. Als u contact met ons wilt opnemen over een aspect van de volgende voorwaarden voor het gebruik van onze website, neem dan contact met ons op via het hierna te noemen e-mailadres.

Door de toegang tot de inhoud van www.ourfood.nl (hierna te noemen website ) gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden zoals hier uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met een van de bepalingen en voorwaarden moet u niet doorgaan met het gebruik van de website en deze onmiddellijk verlaten.

U stemt ermee in dat u de website niet zult gebruiken voor illegale doeleinden en dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving zult respecteren.

U stemt ermee in de website niet te gebruiken op een manier die de prestaties kan aantasten, de inhoud of informatie op de website kan corrumperen of manipuleren, of de algehele functionaliteit van de website kan verminderen.

U stemt ermee in de veiligheid van de website niet in gevaar te brengen of te proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de website of te proberen toegang te krijgen tot gevoelige informatie waarvan u denkt dat deze zich op de website of server waar deze gehost wordt bevindt.

U stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor elke claim, uitgave, verlies, aansprakelijkheid, kosten inclusief juridische kosten die door ons worden gemaakt als gevolg van een inbreuk op de voorwaarden in deze overeenkomst en waarmee u instemt als u de website blijft gebruiken.

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van de auteurs. U mag de informatie op onze website uitsluitend voor privédoelen gebruiken, onder Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 Internationaal licentie, conform het logo dat op ieder onder deze licentie begrepen artikel is weergegeven. U dient daarbij te allen tijde de volledige bronvermelding op te nemen "href="https://www.ourfood.nl" title="ourfood.nl".

Tekst en beeldmateriaal

De website bevat foto's van eigen makelij maar ook foto's en illustraties die door door derden zijn gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van materiaal dat vrij van copyright is, of waarvoor de rechthebbende toestemming heeft gegeven deze ook voor commerciële doeleinden beschikbaar te stellen, zoals onder Creative Commons. In veel gevallen treft u de naast de toepasselijke copyright-bepalingen een link aan naar de oorspronkelijke locatie.

Mocht u desondanks uw materiaal op de website aan treffen, maar bezwaar hebben tegen het gebruik ervan, gelieve u ons daarvan op de hoogte te stellen. In dat geval hebben we ondanks uiterste inspanning, de enig juiste bron en het door deze bron gestelde copyright niet kunnen achterhalen, en bieden daarvoor onze welgemeende excuses aan. We zullen de bedoelde afbeelding(en) onmiddellijk verwijderen. Wij verzoeken u vriendelijk het gebruik op onze website desondanks om niet toe te staan, en ons de voorwaarden en de juiste bronvermelding te doen toekomen.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om tekst integraal of passages daaruit voor commerciƫle doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U kunt de auteur bereiken op dit e-mailadres - ap {at} ourmailbox {dot} nl.

Disclaimer

De Website is een particulier initiatief en is non-profit. Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor personen die in Nederland wonen.

De schrijver(s) en uitgever(s) van deze website zijn geen gecertificeerde voedingsdeskundigen. Deze website is uitsluitend geschreven en geproduceerd voor informatieve doeleinden. Deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. De inhoud mag niet worden beschouwd als een vervanging voor professionele medische expertise of behandeling.

De lezer aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het raadplegen van een gekwalificeerde gezondheidswerker met betrekking tot gezondheidsaandoeningen of -zorgen, en voordat met een nieuw dieet of gezondheidsprogramma wordt begonnen. De schrijver(s) en uitgever(s) van deze site zijn niet verantwoordelijk voor nadelige reacties, effecten, of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van recepten of suggesties hierin of procedures die hierna worden ondernomen.

Bij de samenstelling is gebruik gemaakt van bronnen van derden, die in de bronvermeldingen op de pagina's zijn vermeld. Voor zo ver de informatie op deze website afkomstig is van (andere) bronnen, worden deze geacht betrouwbaar te zijn. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij echter niet instaan.

Deze website biedt voedingsinformatie voor ingrediƫnten en recepten die op deze site staan. Deze informatie wordt verstrekt als een hoffelijkheid en mag niet worden opgevat als een garantie. Deze informatie is afkomstig van gerespecteerde bronnen, waarnaar in het bronnen-overzicht op de desbetreffende pagina's wordt verwezen.

Hoewel we ernaar streven om volledig nauwkeurig te zijn in de informatie die wordt gepresenteerd op onze site, en proberen om het zo up-to-date mogelijk te houden, in sommige gevallen, kan een deel van de informatie die u vindt op de website enigszins verouderd zijn.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen en om de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden te herzien.

slotregel