top
Brix
Zoetwaarde
Brix
 
KOKOSNECTAR - KOKOSSIROOP

Brix

De brix, genoemd naar zijn bedenker Adolf Ferdinand Brix, is een eenheid voor het suikergehalte van een vloeistof. De brix wordt vooral gebruikt om de zoetwaarde van vruchten, vruchtensappen en vruchtensuikers aan te geven.

De brix wordt uitgedrukt in 'graden' en wordt daarom de °brix (graad-brix) genoemd, Eén °brix komt overeen met een oplossing van één gram sucrose per deciliter, met andere woorden een verhouding van 1 gram sucrose op 99 ml water. De Brix wordt gemeten met behulp van een infraroodmeter (spectoscoop) of een refractometer. Nul °Brix - puur water - komt overeen met een brekingsindexwaarde (RI) van 1,333. De refractometer wordt gekalibreerd bij 20° (Celsius) aan de hand van geijkte sucrose-oplossingen.

Verbaas je niet over de nauwkeurigheid van de Brix-tabellen, die zijn een belangrijk handvat voor de voedingsindustrie. Voor de koks en consumenten is de Brix-waarde in de eerste plaats een vergelijkend instrument, om bijvoorbeeld de zoetheid van vruchten met elkaar te vergelijken of de zoetwaarde van vruchtensuikers.

Een banaan is bijvoorbeeld 17, een druif 15-25 °Brix. Ook de zoetwaarde van wijnen wordt in °Brix uitgedrukt. Een Cabernet Sauvignon is 24-26.5, een Pinot noir en een Chardonnay 22-25 en een Rosé 18-23 °Brix. Idealiter is een wijn 18-24 ° Brix.

Geschiedenis van de brix

Hoewel de eenheid op naam van Adolf Brix staat, is Karl Balling hem voorgegaan met zijn metingen van suikeroplossingen.

Balling deed in 1843 de eerste metingen van de zoetwaarde van aan de hand van sucrose-oplossingen. Hij gebruikte hierbij vier decimalen, Brix voor vijf decimalen, en de Normal-Eichungs Kommission corrigeerde de uitkomsten van Brix tot op de zesde decimaal. Hun tabel is uitgedrukt in graad-Plato.

Deze nauwkeurig metingen zijn bijvoorbeeld van belang in de voedingsindustrie. Brouwerijen gebruiken veelal de nauwkeurigste tabel, de &dseg;Plato, wijnmakers en de frisdrankindustrie de Brix. De Balling wordt nog maar zelden gebruikt.

Bronvermelding update maart 2020

Quick Brix measurements through use of refractometers | Fresh Plaza
slotregel