Disclaimer
 
DISCLAIMER
 
DE KRUIDNAGEL

DISCLAIMER

OVER OURFOOD.NL

Deze website is opgezet met een niet-commercieel doel, en biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van voedsel . Met deze site wil ik, Ap van Dam, eigenaar van de site en enig redacteur, aandacht vragen voor het belang van biodiversiteit. In duizenden artikelen wordt de samenhang van producten geschetst, een beeld gegeven van de sociaal-culturele context van een product en zijn toepassingen, en nog veel meer. Voor de inhoud van de site zijn duizenden bronnen geraadpleegd. De gebruikte bronnen zijn verantwoord in de bronvermeldingen per artikel. Ondanks de zorgvuldigheid die we daarbij hebben betracht, kunnen we niet in staan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. ervan kunnen wij niet instaan. Mocht u storende, onjuiste informatie op de site aan treffen, verzoeken wij u ons hiervan via onze Facebookpagina op de hoogte te stellen.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is in het Nederlands geschreven.

Werking van de site

Ourfood kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt gelinkt naar externe websites, onder meer via bronvermelding en afbeeldingen, wanneer de desbetreffende rechthebbende dat verlangt. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites, waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van Ourfood. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 Internationaal licentie, conform het logo dat op ieder onder deze licentie begrepen artikel is weergegeven..

De website bevat foto's van eigen makelij maar ook foto's en andere illustraties die door derden zijn gemaakt. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van materiaal dat vrij van copyright is, of waarvoor de rechthebbende toestemming heeft gegeven deze in deze niet-commerciëe context te gebruiken. Mocht u bezwaar te hebben tegen het gebruik van materiaal op de website waarop u meent auteursrecht te hebben, gelieve u ons daarvan op de hoogte te stellen. We zullen de bedoelde afbeelding(en) onmiddellijk verwijderen. U kunt ons daartoe bereiken via disclaimer @ ourfood.nl

Wanneer u gebruik wilt maken van tekst en/of afbeeldingen op de site, gelieve u zich te vergewissen van de toepasselijke licenties. Wij verwijzen u volledigheidshalve naar de licentievoorwaarden op de desbetreffende sites en het artikel over copyright op deze site

Wilde planten

Ourfood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van wilde planten die op de site beschreven staan. Vraag altijd professioneel advies alvorens een wilde plant te gebruiken of te consumeren. Handel altijd in overeenstemming met het geldende wet- en regelgeving en volg de regels op van desbetreffende natuurbeheerder.

Over de disclaimer

Ourfood behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.