Disclaimer
 
DISCLAIMER
 
DE KRUIDNAGEL

DISCLAIMER

Ourfood.nl

Deze website biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van voedsel. Hiermee willen wij aandacht vragen voor het belang van biodiversiteit.

In een groot aantal artikelen worden producten beschreven in hun samenhang, wordt een beeld geschetst van de sociaal-culturele context, van gebruiken en toepassingen, en nog veel meer. Voor de inhoud van de site zijn vele duizenden bronnen geraadpleegd. De essentiële bronnen zijn vermeld in de bronvermelding per artikel. Ondanks de zorgvuldigheid die we daarbij hebben betracht, kunnen we niet in staan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. Mocht u storende, onjuiste informatie op de site aan treffen, nodigen wij u uit ons hiervan via onze Facebookpagina op de hoogte te stellen.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is in het Nederlands geschreven.

Werking van de site

Ourfood kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt gelinkt naar externe websites, onder meer via bronvermelding en afbeeldingen, wanneer de desbetreffende rechthebbende dat verlangt. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites, waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen.

Gebruik van informatie op de site

De website bevat foto's van eigen makelij maar ook foto's en illustraties die door derden zijn gemaakt. Wij respecteren het copyright dat daarop rust, zodat alleen materiaal is gebruikt dat het gebruik door derden expliciet toestaat. Mocht u bezwaar te hebben tegen het gebruik van materiaal op de website waarop u meent auteursrecht te hebben, en dat niet heeft vrijgegeven voor gebruik door derden, gelieve u ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

We zullen de bedoelde afbeelding(en) onmiddellijk verwijderen. U kunt ons daartoe bereiken via disclaimer @ ourfood.nl

Gebruik van informatie van deze site

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van de auteur, Ourfood. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 Internationaal licentie, conform het logo dat op ieder onder deze licentie begrepen artikel is weergegeven..

Wanneer u gebruik wilt maken van tekst en/of afbeeldingen op de site, gelieve u zich te vergewissen van de toepasselijke licenties, zoals weergegeven d.m.v. het logo in de rechteronderhoek. Wij verwijzen u volledigheidshalve naar de licentievoorwaarden op de desbetreffende sites en het artikel over copyright op deze site en de van toepassing verklaarde licenties.

Informatie m.b.t. wilde planten

Ourfood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van wilde planten, algen en wieren die op de site beschreven staan. Vraag altijd professioneel advies en handel altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en volg de regels op van desbetreffende natuurbeheerder.

Over de disclaimer

Ourfood behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.