top
Disclaimer
Ourfood.nl
Disclaimer
 
Crosnes

Disclaimer

Ourfood.nl

Deze website biedt informatie over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van voedsel. Hiermee willen wij aandacht vragen voor het belang van biodiversiteit.

Ourfood is de naam van een particulier niet-commercieel, onafhankelijk initiatief, met als enig doel het ontwikkelen en beheren van deze website voor algeemn gebruik - in de Nederlands taal. In een groot aantal artikelen worden producten beschreven in hun samenhang, wordt een beeld geschetst van de sociaal-culturele context, van gebruiken en toepassingen, en nog veel meer. Voor de inhoud van de site zijn vele duizenden bronnen geraadpleegd. De meest essentiële bronnen zijn vermeld in de bronvermelding per artikel. Ondanks de zorgvuldigheid die we bij de samenstlling van de artikelen hebben betracht, kunnen we niet in staan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. Mocht u storende, onjuiste informatie op de site aan treffen, nodigen wij u uit ons hiervan op de hoogte te stellen.

Omdat we sinds juli 2020 niet meer op social media verkeren, kunt u ons (alleeen) bereiken via dit mailadres: info@ourfood.nl

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Werking van de site

Ourfood kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best, en is de site voorzien van een deugdelijk veiligheidscertificaat. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt gelinkt naar externe websites, onder meer via bronvermelding en voor gebruikte afbeeldingen, wanneer de desbetreffende rechthebbende dat verlangt. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Waarschuwing: Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze sites, daar veel sites, zelfs wanneer ze van gerenommeerde instanties zijn, niet optimaal beveiligd zijn.

Gebruik van informatie op de site

De website bevat foto's van eigen makelij (Ourfood) maar ook foto's en illustraties die door derden zijn gemaakt. Wij respecteren het copyright dat daarop rust, zodat alleen materiaal is gebruikt dat het gebruik door derden expliciet toestaat. Mocht u bezwaar te hebben tegen het gebruik van materiaal op de website waarop u meent auteursrecht te hebben, en dat niet heeft vrijgegeven voor gebruik door derden, gelieve u ons daarvan direct op de hoogte te stellen.

We zullen de bedoelde afbeelding(en) onmiddellijk verwijderen. U kunt ons daartoe bereiken via disclaimer@ourfood.nl

Gebruik van informatie van deze site

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo's) is eigendom van de Ourfood.nl, de auteur van deze site. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder Creative commons CC BY-NC-SA 2.0 (NL) , Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 4.0 Internationaal licentie, conform het logo dat op ieder onder deze licentie begrepen artikel is weergegeven (in de voettekst linksonder).

Commercieel gebruik is niet toegestaan!

Informatie m.b.t. wilde planten

Ourfood kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van wilde planten, algen en wieren die op de site beschreven staan. Vraag altijd professioneel advies en handel altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en volg de regels op van desbetreffende natuurbeheerder.

Over de disclaimer

Ourfood behoudt zich het recht voor deze disclaimer op ieder moment aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.