top
Stoloon
Uitloper
Stoloon
 
VEGETATIEVE VERMEERDERING (STOLONEN) | FINICIA SPIRALIS©1992

Stoloon

Sommige planten zijn met elkaar verbonden door bovengrondse of oppervlakkig ondergrondse uitlopers Deze worden stolonen genoemd.

Stolonen zie je onder meer bij grassen, cypressen, muntplanten en aardbeien. Een stoloon is een stengel die is gespecialiseerd in voortplanting. De stoloon draagt desondanks bladeren, schubvormig. Wanneer een uitloper wortels vormt, noemen we deze een rhizoom. dat is bij een stoloon niet het geval.

Een bijzondere vorm van een plant met stolonen is de Solanum tuberosum. De eetbare knol van deze plantensoort, die we aardappel noemen, zijn feitelijk tot grote proportie uitgegroeide stolonen.

Voortplanting door middel van stolonen leveren klonen op, exacte replica van de oorspronkelijke plant. Logisch, want bij deze vorm van voortplanting - vegetatieve vermeerdering - is geen enkel ander organisme betrokken.

Stolonen komen ok voor bij schimmels. In de mycologie wordt daar een andere term voor gebruikt: de hypha, van het Griekse uphḗ, dat web betekent. De term stolon is afgeleid van het Latijnse stolō, dat steel of stengel betekent.

Bronvermelding update december 2020

Stolo | Wikipedia (DU/NL/EN)
slotregel