top
Portugezen in India
 
Portugezen in India
 
PORTUGESE AANWEZIGHEID IN INDIA IN DE 15E EN 16E EEUW  © 2020

Portugezen in India

De zestiende eeuw

Nadat Spanje na de val van Granada op zoek was gegaan naar een westelijke route naar India, ging de Portugees Vasco da Gama via de Kaap op zoek naar datzelfde land.

Een belangrijk argument voor de enorme 'drive' waarmee de Europeanen op zoek gingen naar India, zou de behoefte aan allianties met andere Christelijke naties zijn geweest, met bekering en handelsakkoorden als middel om naties aan zich te binden, het verbond van God en Mammon. Of zoals Salman Rushdie heeft gezegd, het ging niet om de ontdekking van een sub-continent maar om de verovering van een sub-condiment', met andere woorden het ging louter om het monopolie over de peperhandel.

Een mijlpaal was de val van Granada en de daaropvolgende val van de Iberische kalifaten (711-1492). Dat was een geschenk uit de hemel na de val in 1453 van Constinantinopel, een christelijk bolwerk, en een belangrijke handelsschakel tussen Europa en Azië.

Voor de katholieke Spaanse vorsten Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon was dit hét momentum om het vizier naar buiten richten. Zij gaven Columbus de opdracht voor zijn ontdekkingsreis in westelijke richting, leidende tot de ontdekking van het Amerikaanse continent.

Het veramde koningshuis van Avíz stond voor een soortgelijke opgave, In 1497 stuurde het Vasco da Gama in 1497 voor de verkennende reis via een oostelijke route naar India om de Kaap. Deze Portugese reis zou bijna een jaar in beslag nemen, 309 dagen om precies te zijn. Da Gama kwam in 1498 in het gezelschap van enkele missionarissen aan in Kozhihode (Calicut) aan de Malabarkust van India. Daar troffen zij een gemeenschap van Christenen aan, die hen van harte verwelkomden.

De (moslim) samorijn van Calicut was minder enthousiast, zeker toen Da Gama hem bij zijn tweede bezoek in 1502 vroeg om de Arabieren uit tr wijzen en handelsbetrekkingen met de portugezen aan te gaan. Da Gama bond daarop de strijd met aan met steun van de samorijn van Cochim. In 1505 werd de strijd beslecht met het Portugese monopolie en werden de nog aanwezige Arabische handelaren afgevoerd naar Arabi&eum; en Egypte.

In een derde expeditielegde Pedro Álvares Cabral aan in Cochim in het gezelschap van een groep priesters. Zij kregen alle steun voor hun apostolisch werk, dat minder onschuldig was dan het leek. De Jezuïtische missionaris Francis Xavier was de geestelijk vader van de Goa inquisitie die in 1546 zou volgen.

De aanwezigheid van Christelijke gemeenschappen in India was al eeuwen eerder ook het werk van Europese missionarissen geweest. In het begin van de veertiende eeuw opereerde de Franse missionaris Jordanis Catalani van Severac bijvoorbeeld vanuit diens missiepost in Mangalore. De meeste Indiase christenen waren echter Syrische christenen, die zich al in de vijfde eeuw in Kodungallur in het zuiden van India vestigden. Deze gemeenschap breidde zich uit door latere Syrische en Perzische immigranten.

Sedert de opening van de zeeroute op India door Vasco da Gama in 1497 draaide alles - en dat was niet alleen bij de Portugezen, maar ook bij de andere handelsnaties - om de vestiging van monopolies. Dat gebeurde bij de Portugezen met het handelshuis Casa de India onder Portugese kroon, de voorloper van de latere Companhia do commércio da Índia, de Portugese Oost-Indische Compagnie, opgericht in 1628.

slotregel

Bronvermelding update juli 2020

Vasco da gama and the later Portugese colonial presence in India | A. Disney e.a. Vasco da gama and the linking of Europe and Asia Chapter 28 Oxford 1998 How Portugal forced an empire in Asia | Franz Stefan Gady, The diplomat July 2019 The Portugese presence in western India | Mia Turner, Camões cenbter quarterly June 1989
slotregel