top
Landbouw in Zuid Amerika
 
Zuid Amerika

DE ONTWIKKELING VAN GEWASSEN

Zuid-Amerika is in historisch opzicht één van de belangrijkste regio's geweest voor de domesticatie van gewassen. Dat dankt zij aan de enorme geografische en klimatologische contrasten, en het hoge niveau waarop er van oudsher landbouw wordt bedreven.

De Andes bijvoorbeeld omvat een grote verscheidenheid aan milieus, waaronder ijzige hoogten, valleien, subtropische en tropische regenwouden, en het Amazonegebied, met een grote diversiteit aan gewassen en hun wilde voorouders. In de Andes werden 9.000-10000 jaar geleden al gewassen verbouwd, getuige onder meer vondsten in de Real Alto in Ecuador en de Guitarrero grot in Peru. Daar zijn bewijzen aangetroffen voor de vroege domesticatie van planten in oude Andes-gemeenschappen in diverse micro-klimaten met extreme verschillen in droogte, hoogte en temperatuur.

Boeren en gemeenschappen in de Andes verbouwden hun gewassen met opzet op verschillende hoogtes en ontwikkelden landbouwsystemen die op die specifieke omstandigheden waren aangepast. Ze hebben daarmee de diversiteit van gewassen bevorderd, met als resultaat gewassen en teelttechnieken die zijn toegespitst op uiteenlopende omstandigheden qua bodemsoort, vochtigheid en temperatuur.

Bronvermelding update maart 2020

Status of the South American tuberous legume Pachyrhizus | M. Sørensen, S. Døygaard, 1997 Chapman & Hall, Biodiversity and Conservation 6, Springer