top
Europese labels
Kwaliteitskeurmerk voedsel
Europese GI-labels
Benamingen EU-labels per taalgebied
Provolone del Monaco PDO

Inleiding

Europa heeft een strikte wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid en op het gebied van voedselkwaliteit. De kwaliteitscriteria zijn onder meer verankerd in een systeem van labels die afhankelijk van het label de productiewijze en de herkomst van een product beschermen (geografische indicatie).

Dit stelsel van aanduidingen is gebaseerd op Europese regelgeving die in 2012 in werking is getreden, maar de labels zelf zijn al in 1992 geïntroduceerd. Het label-systeem is vergelijkbaar met bestaande kwaliteitsaanduidingen, zoals de Franse appellations en de Italiaanse en Spaanse DOC's, zonder daarvoor in de plaats te treden. Op dit moment zijn zo'n 1500 producten via deze Europese labeling beschermd, en dat aantal is nog altijd groeiende.

De registratie is onder meer vastgelegd in de DOOR-database (Database of origin and registration).

Er worden drie categorieën onderscheiden, die op het label worden aangegeven in de desbetreffende taal van een land, en met een afkorting die per taal kan verschillen:

Beschermde Oorsprongs Benaming (BOB)

Producten van beschermde oorsprong, voldoen aan de voorwaarde dat ze geproduceerd, verwerkt en bereid worden in een bepaald (afgebakend) gebied met toepassing van een bepaalde (gegarandeerde) know-how.

Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)

Producten met een geografische aanduiding voldoen aan tenminste één van de voorwaarden, dat ze geproduceerd, verwerkt of bereid worden in een bepaald gebied, en hecht verbonden zijn aan deze regio.

Gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS)

Van de drie kwalificaties is de GTS de onderste trap, en staat voor het traditionele karakter van een product.

slotregel
slotregel

GI in een globale context

Het systeem van labeling is een Europees systeem, dat inmiddels her en der navolging heeft gekregen. Onder meer op nationale schaal (Kameroen en Indonesië kennen een dergelijk systeem van labeling), en inmiddels ook op continentale schaal, zoals in Afrika.

De EU met voorop Frankrijk beijvert zich voor de wereldwijde erkenning van de labels, begrijpelijkerwijs, want Frankrijk kent al lang een dergelijk nationaal systeem, onder meer toegepast op wijn, en Europa is als belangrijkste GI-speler gebaat bij een systeem dat als tegenhanger kan functioneren voor het op Amerikaanse leest geschoeide systeem van Trademarks. In het kader van de onderhandelingen over het handelsverdrag met de Verenigde staten (Transatlantic Trade and Investment Partnership of TTIP), speelt dat zeker een rol. Niets voor niets ondersteunt Europa de introductie van GI-labels in andere continenten.

Op de site staan artikelen over de volgende niet-Eu-labels (in opbouw):

slotregel

Bronvermelding update december 2021

EU labelse | PAC2020 blog onder auspiciën van EFEAGRO-nieuwsbureau (agency on agryfood) Geographical indications and traditional specialities | European commission Agricultural and rural development Regulation (EU) No 1151/2012 of the European parliament and of the Council | Official journal of the European Union, 21 november 2012 DOOR Database | Europese commissie Landbouw- en plattelandsontwikkeling Linking products and their origins | Guide to geographical indications, International Trade Center 2009