top
Fenolen
Lipiden
Fenolen
Fenolzuren
PIPER CUBEBE

Fenol

Een fenol is een organische verbinding die door planten wordt aangemaakt als secundaire plantenstof (metaboliet), dat wil zeggen een stof die geen functie in de primaire stofwisseling van de plant vervult.

Fenolen worden ook wel arenolen of aryl alcoholen genoemd, zijn vergelijkbaar met alcoholen, maar niet identiek. Het kenmerk van een fenol is dat één waterstofatoom in de benzeenring (die bestaat uit 6 waterstofatomen) wordt ingenomen door een hydroxylgroep (-OH): H5OH

Er zijn rond 8.000 natuurlijke fenolen bekend. De eenvoudigste fenol is carbolzuur (carbol) met een skelet van zes koolstofatomen: C6H5OH. Fenolen worden ingedeeld in klassen, naar de samenstelling van het skelet, maar ook naar het aantal fenolgroepen (n), in dat laatste geval:

Bronvermelding update oktober 2019

The terpenes | J.L. Simonson, The terpenes vol 1 and 2 University press 1947 Polyphenols | Phenol-explorer, database on polyphenol contents in food