top
Calciumoxide
Organische verbinding
Calciumoxide
 
CALCIUMOXIDE

Calciumoxide (E529)

Calciumoxide CaO is beter bekend als 'ongebluste kalk', verwarrenderwijs in het Engels lime genoemd, dat ook limoen betekent. Door er water aan toe te voegen, wordt calciumhydroxide (gebluiste kalk) gevormd.

E529 calciumoxide, kristallijn poeder gebruikt als zuurteregelaar in bak- en vleesproducten

In het Engels wordt het 'quicklime' genoemd, waarmee het onderscheiden wordt van 'lime' wat een samengestelde stof is  die calciumoxide bevat, en met lime in de betekenis van 'limoen'.

Wanneer calciumoxide geblust wordt door er water aan toe te voegen, onstaat een substantie die kalkmelk wordt genoemd. Na filtering blijft een basische, doorzichtige oplossing over, die kalkwater wordt genoemd, dat geschikt is voor gebruik in de voedingsindustrie. Het blussen gaat gepaard met een hevige reactie (zie gezondheidsaspecten).

Culinair gebruik en bereiding

Een belangrijke toepassing van kalkwater is die in het raffinageproces van suiker. Vanwege de warmte-ontwikkeling wordt food-grade quicklime gebruikt in zelfverhittende verpakkingen.

Engelse termen

Vanwege het veelvuldig gebruik van Engelse termen in de literatuur geven we hier de meest voorkomende termen. Let op met food-grade wordt bedoeld dat niet alle producten onder de desbetreffende naam voor gebruik in voeding geschikt zijn:

  • Lime - calcium hydroxide, soda
  • Limestone - kalksteen, hoofdzakelijk calciumcarbonaat [non-food]
  • (Red) lime paste - kalksteenpasta, betelpasta [food]
  • Lye - natriumhydroxide (bijtende soda)
  • Slaked lime (pickling lime) - calcium hydroxide, gebluste kalk [food-grade]
  • Quick lime - calciumoxide [food-grade]
  • Soda lime - mengsel van hydroxiden en water [non-food]
  • Lime water - natronloog [non-food]

Gezondheidsaspecten

Door (onbeschermde) aanraking kan ernstige huidirritatie optreden, tot brandwonden toe. Kan ook blindheid en longschade veroorzaken.

Vanwege de hevige reactie van het blussen de kalk, dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden ter voorkoming van direct contact (huid, ogen) en inademing. De gevolgen kunnen heftig zijn.

MedLineplus adviseert:

Mocht de substantie onverhoopt op de huid of in de ogen raken, spoel het dan onmiddellijk met vooral veel water weg. Bij een raar gevoel bij in ademen, helpt het door direct de buitenlucht op te zoeken. Bij aanhoudende klachten sowieso deskundige medische hulp in schakelen, ook in het geval van inslikken. Vraag altijd tijdig of het verstandig is om water (of melk) in te nemen of te braken.

Bronvermelding update maart 2020

Calcium oxide | Wikipedia (EN/NL) Calcium hydroxide | Chemistry world

GEZONDHEID

Calcium hydroxide poisoning | MedLine Plus Calcium hydroxide | Foodinfo, University of Wageningen