top
p-Cymeen
Aromatische verbinding
Cymeen
 
CURCUMA LONGA (GEELWORTEL)

Curcumeen

Cymenen zijn een aromatische koolwaterstoffen, opgebouwd uit een benzeenring met een isopropylgroep en een methylgroep. p-Cimeen wordt tot de monoterpenen gerekend.

De chemische formule van de drie cymeen-isomeren is C10H14.

Tijm bevat drie aromatische monoterpenen: thymol, p-cymeen en de voorloper (precursor) daarvan y-terpineen. Er is een sterk verband tussen deze drie terpenen, waarbij p-cymeen wordt gevormd door aromatisatie van y-terpineen, en thymol op zijn beurt door hydroxylering van p-cymeen.

p-Cymeen komt in een groot aantal aromatische planten voor:

b-Cymeen komt onder meer in onderstaande planten voor:

  • Ocicum basilicum, basilicum
slotregel

Bronvermelding update maart 2020

ar-Curcumene | National institute of standards and technology NIST 2016 alpha-curcumeenl | The good scents company TGSC Information system
slotregel